акад. Светлозар Недев

Почетен клуб „Елена Благородна“ с чест приветства акад. Светлозар Недев в просветното си общество, оценявайки високо отличителния му принос в сферата на Изкуството.

Академик Светлозар Недев е роден през 1961 г. в Стара Загора. Автор е на повече от 40 самостоятелни изложби и участник в множество общи изложби, живопис и фотография в България и чужбина. Негови творби са притежание на частни колекционери от България, Русия, Австрия, Швейцария, Македония, Дания, Турция и Франция.

Член е на Съюза на българските журналисти, на Арт интернешънъл груп, Лондон и на Професионалния съюз на художниците в Москва.

Светлозар Недев работи в стил абстрактен експресионизъм. Чрез картините си се опитва да намери връзката между материя и дух, наблюдава и вижда света извън неговата познаваема реалност.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изказва благодарности на акад. Светлозар Недев за подкрепата към посланието на Почетен клуб „Елена Благородна“ за културно израстване, издържано във времето, споделяйки своя картина за историческата колекция на клуба.