В името на среда на уважение и взаимодействие

Частна занималня ЗАРА Кид’с Скул
“Знанията са важни за децата само когато са придружени от любов!”

“Близо до природата” е част от концепция на занималнята за възпитаване на любов и грижа у децата към ЗЕМЯТА, РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ! Слънцето, пръстта и водата са най-добрите им приятели в засаждането на първите пролетни теменужки, а най-верните помощници, както винаги – децата!

Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” работи ръка за ръка с Езиков център ZARA School в името на това да се установява среда на уважение и взаимодействие един с друг, като най-важен да бъде човешкият фактор, за да се предават знания, умения и идеи.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи Езиков център ZARA School и професионализма на центъра чрез мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие, покривайки обект “Книжно богатство” и обект “БОП”.

Разклоненията на центъра в Стара Загора обучават отдадено деца и младежи в сферата на образованието, следвайки мисия за стимулиране на младите хора към развитие и креативност. Екипът пък се разпределя в езиков център, занималня, музикална стая и още подход в творческа атмосфера.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.В името на среда на уважение и взаимодействие