Подкрепете целите и дейността на Фондацията / Support the goals and the activity of the Foundation

Custom Amount

Лична информация

Условия

Общо дарение: 1,00€

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

България, Хасково 6300

Първа инвестиционна банка АД
бул. “Драган Цанков” №37, гр. София 1797

IBAN: BG63FINV91501017421322

Swift/BIC: FINVBGSF

Основание за превод:
Дарение

Подкрепете целите и дейността на Фондацията


“Elena Noble foundation – humanity evermore”

First Investment Bank
37, Dragan Tsankov Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria

IBAN: BG63FINV91501017421322

Swift/BIC: FINVBGSF

Details of payment:
Donation

Support the goals and the activity of the Foundation