Дейност

2022

Мотивационна инициатива – подкрепяща инициатива с фокус върху мотивацията, показвайки как мотивацията влияе на обучението и развитието успешно. Основата цел е повишаване на външната мотивация на таргетите, срещайки ги с доказани експерти в различни и значими области от всички краища на света. Инициативата продължава без времева рамка, тъй като обръщенията и видео посланията, специално заснети за Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” от доказаните личности, които декларират съпричастността към тази идея, както и подкрепата към дейността, носят морален импулс, възпитателна подбуда, както и положителен заряд от реалния пример.

Почетен клуб “Елена Благородна” – образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.
Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.
Част от проектната линия на Почетен клуб „Елена Благородна“ е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ с вълнение създава Почетен клуб „Елена Благородна“, като мисията остава същата – с послание за културно израстване, издържано във времето.

Членове на Почетен клуб “Елена Благородна”, приети през 2022:

Акад. Светлозар Недев – Изкуство

Инициатива “TeamTeachers” – Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” стартира инициативата teamTeachers, като част и от проекта Elena Noble schooling https://elenanobleschooling.org. Обръщайки внимание на образованието като основна ценност, с уважение най-високо се оценява приносът на учители, преподаватели и ментори в този процес. Инициативата teamTeachers се осъществява чрез еднакви рамкови въпроси към специалистите, чрез които да се разкрият различни гледни точки към образователния и житейски подход, а отличителността да се счита за вдъхновяващ пример. Целта остава непроменена – повишаване външната мотивация на младите и импулс за любознание и познание. Инициативата teamTeachers дава възможност за разширяване на образователната общност, подкрепяйки младите хора в хода на успешното им развитие. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности към всички, приели да участват в инициативата teamTeachers.

Участвали през 2022:

Надежда Тевяшова – учител по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап в иновативно училище СУ „Иван Вазов“, град Плевен. Придобива висшето си образование във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ със специалност Българска филология (бакалавър) и специалност Политология. Дипломация и национална сигурност (магистър).

Д-р Драгомир Георгиев – историк. Придобива висшето си образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – бакалавър, специалност „История“ (2012 г.). Завършва две магистърски програми „Българска история“ (2013 г.) и „Политология. Дипломация и национална сигурност“ (2022 г.) отново в същия университет. От 2017 г. притежава докторска степен по „Нова и най-нова обща история“ (История на Русия), отново от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Носител е на Академичната награда на община Велико Търново (2012 г.) и на почетния знак на организацията на евреите в България „Шалом” (2013 г.). Един от създателите Студентски дипломатически клуб „Имхотеп“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Обект “Медицината и фармацията” – подкрепата към младите хора и специалистите в областта на здравеопазването, медицината и фармацията е от изключително значение за света и неговото пълноценно развитие. Устойчивостта на проспектния обект функционира без времева рамка, тъй като медицинското образование и грижите на медицинските специалисти към хората са постоянен и динамичен процес, като Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира подкрепа чрез дарения към тези направления, както и при покритие на среда при уважение и взаимодействие на медицински специалисти с признателност към тях, нуждите им и продължаване на същия маниер при отдаване на човешки фактор в работата им с хората (МБАЛ-Хасково и медицински специалист). Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да намерят бъдеще в тази професия в България, в частност в Южния регион на страната, и да бъдат мотивирани да се развиват в областта на медицината, а самите медицински институции да знаят, че имат реална подкрепа при ежедневните си предизвикателства. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани бекграунд данни на целевите групи, като поставя такава основа.

Обект “Умни устройства” – подкрепата към деца и младежи с умни устройства и аксесоари поддържа и развива дейността им, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за адаптиране към предизвикателствата в днешни дни. Възможността от образователен процес с умни устройства засилва и идейното подхранване на таланта на младите хора. Устойчивостта на обекта функционира без времева рамка, тъй като образованието и креативните начинания са постоянен и необходим процес във времето. Предназначението на тези умни устройства е с целенасочена образователна популяризация и личностно развитие, а функционалността е съобразена с изискванията днес. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира подкрепа чрез дарения на устройства и аксесоари.

Обект “Книжно богатство” – книгите са това богатство, което разширява общата култура, кръгозора и гледната точка, потопява в различни светове и запознава с култура и герои. Литературата е съществена част от живота, а грамотността е в основата на развитието на младите хора. Даренията на книги и учебни материали подкрепя и развива дейността на деца и младежи, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за усъвършенстване в лингвистично направление. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 20бр. книги, диск и помагала. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 33бр. книги към Регионална библиотека “Христо Смирненски” Хасково. Възможността от допълнителен образователен процес по обект “Книжно богатсво” е импулс за идейното развитие на таланта на младите хора. Предназначението на тези книги и учебни материали е с целенасочена образователна популяризация в различни теми и различни възрастови групи. Целта е да се подпомогнат младежи в образователните им интереси, доставяйки допълнителни ресурси като извор на информация и познание. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да бъдат ориентирани към любознание в своя модерен образователен път, мотивирани към приключенията на “Книжното богатство”. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изисква обосновани бекграунд данни при реализацията на обекта.

Обект “Sports Support” – спортът е тази култура, която разширява и откроява нови хоризонти и перспективи. Спортните вариации са съществена част от живота, и ролята им в ежедневните дейности на младите хора помага за създаването на силни личности и многофункционални профили. Подкрепата по фокуса на този обект развива дейностите на деца и младежи, деца в неравностойно положение, тяхната спортна ориентация, както и способността им да се усъвършенстват в тази област на дейност, да бъдат стимулирани към здравословен начин на живот. Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за индивидуалното самосъзнание, така и за националното самочувствие по линия на спортното образование и развитие, на активния начин на живот, на мотивация към тях. Целта е да се подкрепят младите хора в техните спортни интереси, като се предоставят допълнителни ресурси като източник на просперитет за спортните цели. Обектът разчита и предвижда все повече млади хора да проявяват любопитство към съвременния си спортен и активен път, мотивиран от привържениците на “Sports Support”. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани данни при реализацията на обекта. Обект “Български официални празници” – Българските официални празници са част от националната ни идентичност, път, по който се почита история, съхранява се уважение към Република България, към ближния, към семейството, към средата. Подкрепата по фокуса на този обект възпитава съпричастност и единство, отношение към човешкия фактор, чрез мотивация към идентични отношения в последващи срещи. Нашата мисия е да подпомагаме, съхраняваме и стимулираме човешките взаимоотношения, като по този начин изграждаме среда на уважение и взаимодействие. Подобен импулс действа с дълг към отстояването на човешкия фактор, на качество с основна житейска важност. Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за почитането на историята, така и за общественото съхранение при напомняне за човещина и човечност. Целта е да се подкрепя и напомня за щастието от жеста, за проявените съпричастност и споделеност на представи и чувства, като се подпомага и подкрепя. Обектът разчита и предвижда все повече хора да проявяват отношение един към друг, мотивирани от обекта „Български официални празници“. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани данни при реализацията на обекта. „Фондация Елена Благородна – човечеството завинаги“ реализира подкрепа чрез дарения към лица и организации, от които Езиков център ZARA School, град Стара Загора; Начално училище “Отец Паисий”, село Върбица; ЗООПАРК Стара Загора.

Проект “Elena Noble schooling” – Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира проектната си идея за безплатна образователна платформа, базирана на теми за Личностно развитие, Гражданско образование, Езици, България (Езикознание, Български автори, Силата на българския език, Родолюбие, Литература) и Приказки наречена Elena Noble schooling. Основната цел на уеб платформата е насочена към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта. Изпълнявайки целта за трансфер на ескпертни знания, благодарение на успешно сътрудничество и с други обучаващи организации и лица, които могат да се нарекат екип на Elena Noble schooling Светозара Милчева и Езиков център Zara School /Стара Загора/, инж. Станислава-Владимира Станкова, се осъществява и друга част от нашата мисия, а именно – разширяване на контактната мрежа, стимулирайки преноса на знания и умения, общественополезни за младите хора. Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие. Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” развива Elena Noble schooling през 2022 година чрез допълнително пространство при страници Приказки, Политика/Гражданско образование, Литература. Elena Noble schooling добави над 100 нови образователни публикации в отделните категории през 2022 година.

Адрес – https://elenanobleschooling.org

Проект “CODIFY” – Реализираният проект на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Elena Noble schooling продължава развитието си със списание CODIFY, изцяло посветено на съвременната мъдрост на младите. Списание CODIFY е ежегодно издание както в онлайн версия, така и в печатна версия, получавайки уникални ISSN номера от Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Списание CODIFY служи за външна мотивация на малки и големи. Съдържанието на CODIFY е в посока презентиране на младежи, техния начин на изразяване с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотна употреба на българския език, като избраните са мислителите на изданията. Списанието поставя пред себе си вариативност, като всяка година да работи върху теми и тенденции. Процесът на реализацията на CODIFY е най-важното предизвикателство в програмата, тъй като проектът осъществява предаване на знания и работа в екип по интересен и дискусионен начин. Дебатите и личностното развитие са поставени като основа за ефективната комуникация в екипа, както и за приноса за просперитет и изграждане на модерни и функционални профили. На 1 декември 2022 се представи вторият брой 2022 на списание CODIFY. Този проект е изключително специален, тъй като среща с млади хора, творци, изразители, мислители, които не просто вдъхновяват, а показват мъдрия си поглед към света. Реализацията на списание CODIFY е специфичност, която позволява предаване на знания, изяви, споделени идеи, дебати, емоции, изразяване на подкрепа, и най-ценното – младите хора да бъдат чути и прочетени чрез грамотност – самочувствие чрез образование, уважение и взаимодействие, трансфер на знания и външна мотивация! Участници – Зара Скул и малките мислители, Ева Димитрова с Рубриката на ЕВА, Георги Гелов, Йоана Кръстева, Витамина Маги – Маргарита Петрова и Витамина Валентина – Валентина Петрова, Семейство Дамянови – Петя Дамянова, Валентин Дамянов, Йордан Дамянов и Божидар Дамянов, Славея Драганова, Йоан Симеонов, Мариела Чиликова, Надежда Тевяшова. Творчески и технически ръководител на списание CODIFY е инж. Станислава-Владимира Станкова.

Адрес – https://elenanobleschooling.org/codify/

Конкурси и дейности към Езиков център ZARA School – Езиков център ZARA School, Стара Загора е подкрепен в дейността си от Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” при покритие на обекти “Книжно богатство”, “БОП” и “Sports Support” при цел за установяване на среда на уважение и взаимодействие един с друг, като най-важен да бъде човешкият фактор, за да се предават знания, умения и идеи, както и същият маниер на поведение с околните.

“С любов благословени” – “Разпространявайки “С любов благословени”, като уважителен знак, позволява на изданието да остане независимо и почтено. Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам в страниците на книгата, като вярвам, че хората ще търсят коректното в езика ни точно както следва да се учим всеки ден, да търсим нови знания. Създаването на колектив от съидейници, които да откриват смисъл в образователните и креативни проекти в обществена полза, е значимост, която заслужава своето отличие, така че актът ми на дарение определям като естествен жест към хората с култура за развитие на обществото.” – инж. Станислава-Владимира Станкова

Авторът инж. Станислава-Владимира Станкова дари книгата си стихосбирка “С любов благословени” на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”. Произведението е комплимент за всеки поддръжник на Фондацията с уважение към оказаната подкрепа от частни и корпоративни дарители, както и за всеки талант при въшна мотивация.

Екип и доброволчество:

Светозара Милчева – Педагогика и чужди езици
инж. Елена Станкова – Инженерство и спорт
инж. Станислава-Владимира Станкова – Компютърно инженерство, МБА, Политология. Дипломация и национална сигурност

2021

Мотивационна инициатива – подкрепяща инициатива с фокус върху мотивацията, показвайки как мотивацията влияе на обучението и развитието успешно. Основата цел е повишаване на външната мотивация на таргетите, срещайки ги с доказани експерти в различни и значими области от всички краища на света. Инициативата продължава без времева рамка, тъй като обръщенията и видео посланията, специално заснети за Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” от доказаните личности, които декларират съпричастността към тази идея, както и подкрепата към дейността, носят морален импулс, възпитателна подбуда, както и положителен заряд от реалния пример.

Почетен клуб “Елена Благородна” – образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.
Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.
Част от проектната линия на Почетен клуб „Елена Благородна“ е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ с вълнение създава Почетен клуб „Елена Благородна“, като мисията остава същата – с послание за културно израстване, издържано във времето.

Членове на Почетен клуб “Елена Благородна”, приети през 2021:

Проф. Кирил Аладжов – Спортна наука
Доц. д-р Ангелина Марковска – Политически науки
Проф. Цветана Стоянова – Управление

Инициатива “TeamTeachers” – Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” стартира инициативата teamTeachers, като част и от проекта Elena Noble schooling https://elenanobleschooling.org. Обръщайки внимание на образованието като основна ценност, с уважение най-високо се оценява приносът на учители, преподаватели и ментори в този процес. Инициативата teamTeachers се осъществява чрез еднакви рамкови въпроси към специалистите, чрез които да се разкрият различни гледни точки към образователния и житейски подход, а отличителността да се счита за вдъхновяващ пример. Целта остава непроменена – повишаване външната мотивация на младите и импулс за любознание и познание. Инициативата teamTeachers дава възможност за разширяване на образователната общност, подкрепяйки младите хора в хода на успешното им развитие. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности към всички, приели да участват в инициативата teamTeachers.

Участвали през 2021:

Веселина Петрова – отличена за “Учител на годината” от Община Хасково за заслуги към образованието и културното дело през 2020 година
Антон Атанасов – заместник-председател на Гражданско сдружение „Родопско утро“, автор на стихосбирката „Мъка по България“ (2018) и книгата със стихове и разкази „Вяра до кръв“ (2020)
Радостина Циркова – магистър по „Европейски въпроси“ от най-стария университет в Европа, в Болоня, Италия, стажант в Европейския парламент, понастоящем продуктов мениджър в най-голямата световна компания за производство на електроника

Обект “Медицината и фармацията” – подкрепата към младите хора и специалистите в областта на здравеопазването, медицината и фармацията е от изключително значение за света и неговото пълноценно развитие. Устойчивостта на проспектния обект функционира без времева рамка, тъй като медицинското образование и грижите на медицинските специалисти към хората са постоянен и динамичен процес, като Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира подкрепа чрез дарения към тези направления. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да намерят бъдеще в тази професия в България, в частност в Южния регион на страната, и да бъдат мотивирани да се развиват в областта на медицината, а самите медицински институции да знаят, че имат реална подкрепа при ежедневните си предизвикателства. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани бекграунд данни на целевите групи, като поставя такава основа.

Обект “Умни устройства” – подкрепата към деца и младежи с умни устройства поддържа и развива дейността им, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за адаптиране към предизвикателствата в днешни дни. Възможността от образователен процес с умни устройства засилва и идейното подхранване на таланта на младите хора. Устойчивостта на обекта функционира без времева рамка, тъй като образованието и креативните начинания са постоянен и необходим процес във времето. Предназначението на тези умни устройства е с целенасочена образователна популяризация, а функционалността е съобразена с изискванията днес. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира подкрепа чрез дарения на две устройства.

Обект “Книжно богатство” – Книгите са това богатство, което разширява общата култура, кръгозора и гледната точка, потопява в различни светове и запознава с култура и герои. Литературата е съществена част от живота, а грамотността е в основата на развитието на младите хора. Даренията на книги и учебни материали подкрепя и развива дейността на деца и младежи, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за усъвършенстване в лингвистично направление. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 16бр. книги и помагала. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 7бр. книги. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 99бр. книги към Регионална библиотека “Христо Смирненски” Хасково. Възможността от допълнителен образователен процес по обект “Книжно богатсво” е импулс за идейното развитие на таланта на младите хора. Предназначението на тези книги и учебни материали е с целенасочена образователна популяризация в различни теми и различни възрастови групи. Целта е да се подпомогнат младежи в образователните им интереси, доставяйки допълнителни ресурси като извор на информация и познание. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да бъдат ориентирани към любознание в своя модерен образователен път, мотивирани към приключенията на “Книжното богатство”. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изисква обосновани бекграунд данни при реализацията на обекта.

Обект “Sports Support” – Спортът е тази култура, която разширява и откроява нови хоризонти и перспективи. Спортните вариации са съществена част от живота, и ролята им в ежедневните дейности на младите хора помага за създаването на силни личности и многофункционални профили. Подкрепата по фокуса на този обект развива дейностите на деца и младежи, деца в неравностойно положение, тяхната спортна ориентация, както и способността им да се усъвършенстват в тази област на дейност, да бъдат стимулирани към здравословен начин на живот. Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за индивидуалното самосъзнание, така и за националното самочувствие по линия на спортното образование и развитие, на активния начин на живот, на мотивация към тях. Целта е да се подкрепят младите хора в техните спортни интереси, като се предоставят допълнителни ресурси като източник на просперитет за спортните цели. Обектът разчита и предвижда все повече млади хора да проявяват любопитство към съвременния си спортен и активен път, мотивиран от привържениците на „Sports Support“. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани данни при реализацията на обекта.
Обект “Български официални празници” – Българските официални празници са част от националната ни идентичност, път, по който се почита история, съхранява се уважение към Република България, към ближния, към семейството, към средата. Подкрепата по фокуса на този обект възпитава съпричастност и единство, отношение към човешкия фактор, чрез мотивация към идентични отношения в последващи срещи. Нашата мисия е да подпомагаме, съхраняваме и стимулираме човешките взаимоотношения, като по този начин изграждаме среда на уважение и взаимодействие. Подобен импулс действа с дълг към отстояването на човешкия фактор, на качество с основна житейска важност. Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за почитането на историята, така и за общественото съхранение при напомняне за човещина и човечност. Целта е да се подкрепя и напомня за щастието от жеста, за проявените съпричастност и споделеност на представи и чувства, като се подпомага и подкрепя. Обектът разчита и предвижда все повече хора да проявяват отношение един към друг, мотивирани от обекта „Български официални празници“. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани данни при реализацията на обекта. „Фондация Елена Благородна – човечеството завинаги“ реализира подкрепа чрез дарения.

Проект “Elena Noble schooling” – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира проектната си идея за безплатна образователна платформа, базирана на теми за Личностно развитие, Езици, България, наречена Elena Noble schooling. Основната цел на уеб платформата е насочена към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта. Изпълнявайки целта за трансфер на ескпертни знания, благодарение на успешно сътрудничество и с други обучаващи организации и лица, които могат да се нарекат екип на Elena Noble schooling Светозара Милчева и Езиков център Zara School /Стара Загора/, инж. Станислава-Владимира Станкова, се осъществява и друга част от нашата мисия, а именно – разширяване на контактната мрежа, стимулирайки преноса на знания и умения, общественополезни за младите хора. Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие. Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” развива Elena Noble schooling през 2021 година чрез допълнително пространство при страници Езикознание (български език), Силата на българския език, Български автори. Elena Noble schooling добави над 100 нови образователни публикации в отделните категории през 2021 година.
Адрес – https://elenanobleschooling.org

Проект “CODIFY” – Реализираният проект на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Elena Noble schooling продължава развитието си със списание CODIFY, изцяло посветено на съвременната мъдрост на младите. Списание CODIFY е ежегодно издание (издава се всяка година в месец декември) както в онлайн версия, така и в печатна версия, получавайки уникални ISSN номера Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Списание CODIFY служи за външна мотивация на малки и големи. Съдържанието на CODIFY е в посока презентиране на младежи, техния начин на изразяване с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотна употреба на българския език, като избраните са мислителите на изданията. Списанието поставя пред себе си вариативност, като всяка година да работи върху теми и тенденции. Процесът на реализацията на CODIFY е най-важното предизвикателство в програмата, тъй като проектът предвижда предаване на знания и работа в екип по интересен и дискусионен начин. Дебатите и личностното развитие са поставени като основа за ефективната комуникация в екипа, както и за приноса за просперитет и изграждане на модерни и функционални профили. На 1 декември 2021 се представи първият брой 2021 на списание CODIFY. Този проект е изключително специален, тъй като среща с млади хора, творци, изразители, мислители, които не просто вдъхновяват, а показват мъдрия си поглед към света. Реализацията на списание CODIFY е специфичност, която позволява предаване на знания, изяви, споделени идеи, дебати, емоции, изразяване на подкрепа, и най-ценното – младите хора да бъдат чути и прочетени чрез грамотност. Участници – Радостин Димитров, Ангел Николов, Никол Стоядинова, Йоан Симеонов, Валентин Станчев, Ева Димитрова, Рая Николова, Габриела Иванова, Елеонора Делева, Йоана Мънчева, Татяна Бояджиева, Александър Кирилов, Георги Димитрова, Антон Атанасов. Творчески и технически ръководител на списание CODIFY е инж. Станислава-Владимира Станкова.
Адрес – https://elenanobleschooling.org/codify/

Конкурси и дейности към Езиков център ZARA School – Езиков център ZARA School, Стара Загора е подкрепен в дейността си от Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” при покритие на обекти “Книжно богатство”, “БОП” и “Sports Support”. Езиковият център организира и коледен конкурс (2021) с много красиви рисунки и прекрасни писма. Награди получиха всички, положили старание и любов в творбите си. Част от тях са осигурени от Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” – установяване на среда на уважение и взаимодействие един с друг, като най-важен да бъде човешкият фактор, за да се предават знания, умения и идеи.

“Предизвикано от…ТОЙ” – “Разпространявайки “Предизвикано от…ТОЙ” като уважителен знак, позволява на изданието да остане независимо и почтено. Но най-вече има свободното поле да въздейства като външна мотивация за изразяване чрез познание и писане без съмнение на всички млади хора с интерес към писмеността. Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам в страниците на книгата, като вярвам, че същите тези млади хора ще търсят коректното в езика ни точно както следва да се учим всеки ден, да търсим нови знания. Създаването на колектив от съидейници, които да откриват смисъл в образователните и креативни проекти в обществена полза, е значимост, която заслужава своето отличие, така че актът ми на дарение определям като естествен жест към хората с култура за развитие на обществото.” – инж. Станислава-Владимира Станкова
Авторът инж. Станислава-Владимира Станкова дари първата си стихосбирка “Предизвикано от…ТОЙ” на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”. Произведението е комплимент за всеки поддръжник на Фондацията с уважение към оказаната подкрепа от частни и корпоративни дарители, както и за всеки талант при въшна мотивация.

Екип и доброволчество:

Светозара Милчева – Педагогика и чужди езици
инж. Елена Станкова – Инженерство и спорт
инж. Станислава-Владимира Станкова – Компютърно инженерство, МБА, Политология. Дипломация и национална сигурност

2020

Мотивационна инициатива – подкрепяща инициатива с фокус върху мотивацията, показвайки как мотивацията влияе на обучението и развитието успешно. Основата цел е повишаване на външната мотивация на таргетите, срещайки ги с доказани експерти в различни и значими области от всички краища на света. Инициативата продължава без времева рамка, тъй като видео посланията, специално заснети за Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” от доказаните личности, които декларират съпричастността към тази идея, както и подкрепата към дейността, носят морален импулс, възпитателна подбуда, както и положителен заряд от реалния пример. Такива личности са:

Брайън Аглер – старши треньор Далас Уингс (WNBA)
Радостин Димитрова – юрист, доброволец във ВМА
Коста Костов – бизнесмен, доброволец във ВМА
Линдзи Хардинг – помощник треньор Сакраменто Кингс (NBA)
Данило Анджушич – професионален баскетболист
Тина Димитрова – дългогодишен спортен деятел
Огниен Стоякович – помощник треньор Денвър Нъгетс (NBA)
Елисавета Шидерска – журналист, специалист по физическа подготовка
Мартин Ангелов – атлет в Wildwood Catholic Academy, USA
Драган Петричевич – именит баскетболен селекционер

Почетен клуб “Елена Благородна” – образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.
Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.
Част от проектната линия на Почетен клуб „Елена Благородна“ е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ с вълнение създава Почетен клуб „Елена Благородна“, като мисията остава същата – с послание за културно израстване, издържано във времето.
Членове на Почетен клуб “Елена Благородна”:

Проф. Йонко Мермерски – Химия
Проф. Христо Мермерски – Природна медицина
Проф. Борислав Владимиров – Гастроентерология

Обект “Медицината и фармацията” – подкрепата към младите хора и специалистите в областта на здравеопазването, медицината и фармацията е от изключително значение за света и неговото пълноценно развитие. Устойчивостта на проспектния обект функционира, тъй като медицинското образование и грижите на медицинските специалисти към хората са постоянен и динамичен процес. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да бъдат мотивирани да се развиват в областта на медицината, а самите медицински институции да знаят, че имат реална подкрепа при ежедневните си предизвикателства. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани бекграунд данни на целевите групи, като поставя такава основа.

Обект “Умни устройства” – подкрепата към деца и младежи с умни устройства поддържа и развива дейността им, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за адаптиране към предизвикателствата в днешни дни. Възможността от образователен процес с умни устройства засилва и идейното подхранване на таланта на младите хора. Устойчивостта на обекта функционира без времева рамка, тъй като образованието и креативните начинания са постоянен и необходим процес във времето. Предназначението на тези умни устройства е с целенасочена образователна популяризация, а функционалността е съобразена с изискванията днес.

Конкурс за креативност и изразителност в писането – инициативност за интегриране на таргетите, както и активност по презентирането и популяризиването на безплатната образователна интернет платформа Elena Noble schooling. Най-добрите творби се поместват в Elena Noble schooling в секция Истории и са част от официалното представяне на платформата. Една от основните задачи на Elena Noble schooling е създаването на екип, като мотивацията да е тази сила, която да води към развитие и постижения. Затова хаштагът #teamschooling е и основна част от културата на образователната платформа. Темите на конкурса с трима отличени: *Как намирам мотивация за личностно развитие? *Личностното развитие като основа за екипни постижения?. Основните критерии при отличие на писмените разработки са грамотност, ясна четимост, съответствие с темата и логическа аргументация.

Конкурси към Езиков център ZARA School – Езиков център ZARA School, Стара Загора организира два конкурса за малки и големи съответно за рисунка и есе с конкретни условия по изпълнието. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи инициативата на Езиков център ZARA School.

Проект “Elena Noble schooling” – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира проектната си идея за безплатна образователна платформа, базирана на теми за Личностно развитие, Езици, България, наречена Elena Noble schooling. Основната цел на уеб платформата е насочена към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта. Изпълнявайки целта за трансфер на ескпертни знания, благодарение на успешно сътрудничество и с други обучаващи организации и лица, които могат да се нарекат екип на Elena Noble schooling (Езиков център Zara School /Стара Загора/, д-р Искрен Красимиров, инж. Станислава-Владимира Станкова), се осъществява и друга част от нашата мисия, а именно – разширяване на контактната мрежа, стимулирайки преноса на знания и умения, обществено полезни за младите хора. Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие. Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност.

https://elenanobleschooling.org

Екип и доброволчество:

Светозара Милчева – Педагогика и чужди езици
Биляна Шашвердян – Счетоводство, Английска филология
Весела Койчева – Педагогика, МБА
д-р Искрен Красимиров – Кинознание и киноизкуство, Режисура
инж. Станислава-Владимира Станкова – Компютърно инженерство, МБА, Политология

2021

Мотивационна инициатива – подкрепяща инициатива с фокус върху мотивацията, показвайки как мотивацията влияе на обучението и развитието успешно. Основата цел е повишаване на външната мотивация на таргетите, срещайки ги с доказани експерти в различни и значими области от всички краища на света. Инициативата продължава без времева рамка, тъй като обръщенията и видео посланията, специално заснети за Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна\” от доказаните личности, които декларират съпричастността към тази идея, както и подкрепата към дейността, носят морален импулс, възпитателна подбуда, както и положителен заряд от реалния пример.

Почетен клуб “Елена Благородна” – образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.
Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.
Част от проектната линия на Почетен клуб „Елена Благородна“ е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ с вълнение създава Почетен клуб „Елена Благородна“, като мисията остава същата – с послание за културно израстване, издържано във времето.

Членове на Почетен клуб “Елена Благородна”, приети през 2021:

Проф. Кирил Аладжов – Спортна наука
Доц. д-р Ангелина Марковска – Политически науки
Проф. Цветана Стоянова – Управление

Инициатива “TeamTeachers” – Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” стартира инициативата teamTeachers, като част и от проекта Elena Noble schooling https://elenanobleschooling.org. Обръщайки внимание на образованието като основна ценност, с уважение най-високо се оценява приносът на учители, преподаватели и ментори в този процес. Инициативата teamTeachers се осъществява чрез еднакви рамкови въпроси към специалистите, чрез които да се разкрият различни гледни точки към образователния и житейски подход, а отличителността да се счита за вдъхновяващ пример. Целта остава непроменена – повишаване външната мотивация на младите и импулс за любознание и познание. Инициативата teamTeachers дава възможност за разширяване на образователната общност, подкрепяйки младите хора в хода на успешното им развитие. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности към всички, приели да участват в инициативата teamTeachers.

Участвали през 2021:

Веселина Петрова – отличена за “Учител на годината” от Община Хасково за заслуги към образованието и културното дело през 2020 година
Антон Атанасов – заместник-председател на Гражданско сдружение „Родопско утро“, автор на стихосбирката „Мъка по България“ (2018) и книгата със стихове и разкази „Вяра до кръв“ (2020)
Радостина Циркова – магистър по „Европейски въпроси“ от най-стария университет в Европа, в Болоня, Италия, стажант в Европейския парламент, понастоящем продуктов мениджър в най-голямата световна компания за производство на електроника

Обект “Медицината и фармацията” – подкрепата към младите хора и специалистите в областта на здравеопазването, медицината и фармацията е от изключително значение за света и неговото пълноценно развитие. Устойчивостта на проспектния обект функционира без времева рамка, тъй като медицинското образование и грижите на медицинските специалисти към хората са постоянен и динамичен процес, като Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира подкрепа чрез дарения към тези направления. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да намерят бъдеще в тази професия в България, в частност в Южния регион на страната, и да бъдат мотивирани да се развиват в областта на медицината, а самите медицински институции да знаят, че имат реална подкрепа при ежедневните си предизвикателства. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани бекграунд данни на целевите групи, като поставя такава основа.

Обект “Умни устройства” – подкрепата към деца и младежи с умни устройства поддържа и развива дейността им, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за адаптиране към предизвикателствата в днешни дни. Възможността от образователен процес с умни устройства засилва и идейното подхранване на таланта на младите хора. Устойчивостта на обекта функционира без времева рамка, тъй като образованието и креативните начинания са постоянен и необходим процес във времето. Предназначението на тези умни устройства е с целенасочена образователна популяризация, а функционалността е съобразена с изискванията днес. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” реализира подкрепа чрез дарения на две устройства.

Обект “Книжно богатство” – Книгите са това богатство, което разширява общата култура, кръгозора и гледната точка, потопява в различни светове и запознава с култура и герои. Литературата е съществена част от живота, а грамотността е в основата на развитието на младите хора. Даренията на книги и учебни материали подкрепя и развива дейността на деца и младежи, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за усъвършенстване в лингвистично направление. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 16бр. книги и помагала. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 7бр. книги. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира подкрепа чрез дарения на 99бр. книги към Регионална библиотека “Христо Смирненски” Хасково. Възможността от допълнителен образователен процес по обект “Книжно богатсво” е импулс за идейното развитие на таланта на младите хора. Предназначението на тези книги и учебни материали е с целенасочена образователна популяризация в различни теми и различни възрастови групи. Целта е да се подпомогнат младежи в образователните им интереси, доставяйки допълнителни ресурси като извор на информация и познание. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да бъдат ориентирани към любознание в своя модерен образователен път, мотивирани към приключенията на “Книжното богатство”. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изисква обосновани бекграунд данни при реализацията на обекта.

Обект “Sports Support” – Спортът е тази култура, която разширява и откроява нови хоризонти и перспективи. Спортните вариации са съществена част от живота, и ролята им в ежедневните дейности на младите хора помага за създаването на силни личности и многофункционални профили. Подкрепата по фокуса на този обект развива дейностите на деца и младежи, деца в неравностойно положение, тяхната спортна ориентация, както и способността им да се усъвършенстват в тази област на дейност, да бъдат стимулирани към здравословен начин на живот. Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за индивидуалното самосъзнание, така и за националното самочувствие по линия на спортното образование и развитие, на активния начин на живот, на мотивация към тях. Целта е да се подкрепят младите хора в техните спортни интереси, като се предоставят допълнителни ресурси като източник на просперитет за спортните цели. Обектът разчита и предвижда все повече млади хора да проявяват любопитство към съвременния си спортен и активен път, мотивиран от привържениците на „Sports Support“. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани данни при реализацията на обекта.
Обект “Български официални празници” – Българските официални празници са част от националната ни идентичност, път, по който се почита история, съхранява се уважение към Република България, към ближния, към семейството, към средата. Подкрепата по фокуса на този обект възпитава съпричастност и единство, отношение към човешкия фактор, чрез мотивация към идентични отношения в последващи срещи. Нашата мисия е да подпомагаме, съхраняваме и стимулираме човешките взаимоотношения, като по този начин изграждаме среда на уважение и взаимодействие. Подобен импулс действа с дълг към отстояването на човешкия фактор, на качество с основна житейска важност. Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за почитането на историята, така и за общественото съхранение при напомняне за човещина и човечност. Целта е да се подкрепя и напомня за щастието от жеста, за проявените съпричастност и споделеност на представи и чувства, като се подпомага и подкрепя. Обектът разчита и предвижда все повече хора да проявяват отношение един към друг, мотивирани от обекта „Български официални празници“. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани данни при реализацията на обекта. „Фондация Елена Благородна – човечеството завинаги“ реализира подкрепа чрез дарения.

Проект “Elena Noble schooling” – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира проектната си идея за безплатна образователна платформа, базирана на теми за Личностно развитие, Езици, България, наречена Elena Noble schooling. Основната цел на уеб платформата е насочена към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта. Изпълнявайки целта за трансфер на ескпертни знания, благодарение на успешно сътрудничество и с други обучаващи организации и лица, които могат да се нарекат екип на Elena Noble schooling Светозара Милчева и Езиков център Zara School /Стара Загора/, инж. Станислава-Владимира Станкова, се осъществява и друга част от нашата мисия, а именно – разширяване на контактната мрежа, стимулирайки преноса на знания и умения, общественополезни за младите хора. Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие. Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” развива Elena Noble schooling през 2021 година чрез допълнително пространство при страници Езикознание (български език), Силата на българския език, Български автори. Elena Noble schooling добави над 100 нови образователни публикации в отделните категории през 2021 година.
Адрес – https://elenanobleschooling.org

Проект “CODIFY” – Реализираният проект на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Elena Noble schooling продължава развитието си със списание CODIFY, изцяло посветено на съвременната мъдрост на младите. Списание CODIFY е ежегодно издание (издава се всяка година в месец декември) както в онлайн версия, така и в печатна версия, получавайки уникални ISSN номера Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Списание CODIFY служи за външна мотивация на малки и големи. Съдържанието на CODIFY е в посока презентиране на младежи, техния начин на изразяване с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотна употреба на българския език, като избраните са мислителите на изданията. Списанието поставя пред себе си вариативност, като всяка година да работи върху теми и тенденции. Процесът на реализацията на CODIFY е най-важното предизвикателство в програмата, тъй като проектът предвижда предаване на знания и работа в екип по интересен и дискусионен начин. Дебатите и личностното развитие са поставени като основа за ефективната комуникация в екипа, както и за приноса за просперитет и изграждане на модерни и функционални профили. На 1 декември 2021 се представи първият брой 2021 на списание CODIFY. Този проект е изключително специален, тъй като среща с млади хора, творци, изразители, мислители, които не просто вдъхновяват, а показват мъдрия си поглед към света. Реализацията на списание CODIFY е специфичност, която позволява предаване на знания, изяви, споделени идеи, дебати, емоции, изразяване на подкрепа, и най-ценното – младите хора да бъдат чути и прочетени чрез грамотност. Участници – Радостин Димитров, Ангел Николов, Никол Стоядинова, Йоан Симеонов, Валентин Станчев, Ева Димитрова, Рая Николова, Габриела Иванова, Елеонора Делева, Йоана Мънчева, Татяна Бояджиева, Александър Кирилов, Георги Димитрова, Антон Атанасов. Творчески и технически ръководител на списание CODIFY е инж. Станислава-Владимира Станкова.
Адрес – https://elenanobleschooling.org/codify/

Конкурси и дейности към Езиков център ZARA School – Езиков център ZARA School, Стара Загора е подкрепен в дейността си от Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” при покритие на обекти “Книжно богатство”, “БОП” и “Sports Support”. Езиковият център организира и коледен конкурс (2021) с много красиви рисунки и прекрасни писма. Награди получиха всички, положили старание и любов в творбите си. Част от тях са осигурени от Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” – установяване на среда на уважение и взаимодействие един с друг, като най-важен да бъде човешкият фактор, за да се предават знания, умения и идеи.

“Предизвикано от…ТОЙ” – “Разпространявайки “Предизвикано от…ТОЙ” като уважителен знак, позволява на изданието да остане независимо и почтено. Но най-вече има свободното поле да въздейства като външна мотивация за изразяване чрез познание и писане без съмнение на всички млади хора с интерес към писмеността. Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам в страниците на книгата, като вярвам, че същите тези млади хора ще търсят коректното в езика ни точно както следва да се учим всеки ден, да търсим нови знания. Създаването на колектив от съидейници, които да откриват смисъл в образователните и креативни проекти в обществена полза, е значимост, която заслужава своето отличие, така че актът ми на дарение определям като естествен жест към хората с култура за развитие на обществото.” – инж. Станислава-Владимира Станкова
Авторът инж. Станислава-Владимира Станкова дари първата си стихосбирка “Предизвикано от…ТОЙ” на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”. Произведението е комплимент за всеки поддръжник на Фондацията с уважение към оказаната подкрепа от частни и корпоративни дарители, както и за всеки талант при въшна мотивация.

Екип и доброволчество:

Светозара Милчева – Педагогика и чужди езици
инж. Елена Станкова – Инженерство и спорт
инж. Станислава-Владимира Станкова – Компютърно инженерство, МБА, Политология. Дипломация и национална сигурност

2020

Мотивационна инициатива – подкрепяща инициатива с фокус върху мотивацията, показвайки как мотивацията влияе на обучението и развитието успешно. Основата цел е повишаване на външната мотивация на таргетите, срещайки ги с доказани експерти в различни и значими области от всички краища на света. Инициативата продължава без времева рамка, тъй като видео посланията, специално заснети за Фондация “Елена Благородна- човечността е непреходна” от доказаните личности, които декларират съпричастността към тази идея, както и подкрепата към дейността, носят морален импулс, възпитателна подбуда, както и положителен заряд от реалния пример. Такива личности са:

Брайън Аглер – старши треньор Далас Уингс (WNBA)
Радостин Димитрова – юрист, доброволец във ВМА
Коста Костов – бизнесмен, доброволец във ВМА
Линдзи Хардинг – помощник треньор Сакраменто Кингс (NBA)
Данило Анджушич – професионален баскетболист
Тина Димитрова – дългогодишен спортен деятел
Огниен Стоякович – помощник треньор Денвър Нъгетс (NBA)
Елисавета Шидерска – журналист, специалист по физическа подготовка
Мартин Ангелов – атлет в Wildwood Catholic Academy, USA
Драган Петричевич – именит баскетболен селекционер

Почетен клуб “Елена Благородна” – образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.
Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.
Част от проектната линия на Почетен клуб „Елена Благородна“ е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ с вълнение създава Почетен клуб „Елена Благородна“, като мисията остава същата – с послание за културно израстване, издържано във времето.
Членове на Почетен клуб “Елена Благородна”:

Проф. Йонко Мермерски – Химия
Проф. Христо Мермерски – Природна медицина
Проф. Борислав Владимиров – Гастроентерология

Обект “Медицината и фармацията” – подкрепата към младите хора и специалистите в областта на здравеопазването, медицината и фармацията е от изключително значение за света и неговото пълноценно развитие. Устойчивостта на проспектния обект функционира, тъй като медицинското образование и грижите на медицинските специалисти към хората са постоянен и динамичен процес. Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да бъдат мотивирани да се развиват в областта на медицината, а самите медицински институции да знаят, че имат реална подкрепа при ежедневните си предизвикателства. Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изисква обосновани бекграунд данни на целевите групи, като поставя такава основа.

Обект “Умни устройства” – подкрепата към деца и младежи с умни устройства поддържа и развива дейността им, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за адаптиране към предизвикателствата в днешни дни. Възможността от образователен процес с умни устройства засилва и идейното подхранване на таланта на младите хора. Устойчивостта на обекта функционира без времева рамка, тъй като образованието и креативните начинания са постоянен и необходим процес във времето. Предназначението на тези умни устройства е с целенасочена образователна популяризация, а функционалността е съобразена с изискванията днес.

Конкурс за креативност и изразителност в писането – инициативност за интегриране на таргетите, както и активност по презентирането и популяризиването на безплатната образователна интернет платформа Elena Noble schooling. Най-добрите творби се поместват в Elena Noble schooling в секция Истории и са част от официалното представяне на платформата. Една от основните задачи на Elena Noble schooling е създаването на екип, като мотивацията да е тази сила, която да води към развитие и постижения. Затова хаштагът #teamschooling е и основна част от културата на образователната платформа. Темите на конкурса с трима отличени: *Как намирам мотивация за личностно развитие? *Личностното развитие като основа за екипни постижения?. Основните критерии при отличие на писмените разработки са грамотност, ясна четимост, съответствие с темата и логическа аргументация.

Конкурси към Езиков център ZARA School – Езиков център ZARA School, Стара Загора организира два конкурса за малки и големи съответно за рисунка и есе с конкретни условия по изпълнието. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи инициативата на Езиков център ZARA School.

Проект “Elena Noble schooling” – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ реализира проектната си идея за безплатна образователна платформа, базирана на теми за Личностно развитие, Езици, България, наречена Elena Noble schooling. Основната цел на уеб платформата е насочена към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта. Изпълнявайки целта за трансфер на ескпертни знания, благодарение на успешно сътрудничество и с други обучаващи организации и лица, които могат да се нарекат екип на Elena Noble schooling (Езиков център Zara School /Стара Загора/, д-р Искрен Красимиров, инж. Станислава-Владимира Станкова), се осъществява и друга част от нашата мисия, а именно – разширяване на контактната мрежа, стимулирайки преноса на знания и умения, обществено полезни за младите хора. Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие. Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност.

https://elenanobleschooling.org

Екип и доброволчество:

Светозара Милчева – Педагогика и чужди езици
Биляна Шашвердян – Счетоводство, Английска филология
Весела Койчева – Педагогика, МБА
д-р Искрен Красимиров – Кинознание и киноизкуство, Режисура
инж. Станислава-Владимира Станкова – Компютърно инженерство, МБА, Политология