доц. д-р Ангелина Марковска

Почетен клуб „Елена Благородна“ с чест приветства доц. д-р Ангелина Марковска в просветното си общество, оценявайки високо отличителния й принос в сферата на Политическите науки. Доц. д-р Марковска е първият член, проявил инициатива към развитието на своеобразния музей на клуба чрез редовно допълване с последващ научен труд към историческата колекция.

Доц. д-р Ангелина Марковска има докторска степен по политически науки от 2008 година. От 2013 година е доцент в катедра “Политология, социология и културология” при ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”. Води лекции по политическа култура, политическа конфликтология, геополитика, външна политика и дипломация, теория на международните отношения и др. Изследователските й интереси са в полето на международните отношения след края на Студената война, публични политики, неправителствени организации и мозъчни тръстове. Стипендиант на Държавния департамент на САЩ (програма SUSI, 2010 година), специализирала в областта на американската външна политика и тинк танкове в университета на Флорида. Лектор в Националната програма на училището по политика “Димитър Паница” – София. Доц. Марковска има множество публикации в областта на външната политика, женското политическо лидерство и публичните политики.
Автор е на две самостоятелни монографични изследвания:

  • “Германската политика по югославската криза (1990-1995)”, Велико Търново: УИ „Св.св.Кирил и Методий”,2011
  • “Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век”, Велико Търново : ИВИС, 2013,
    както и на едно в съавторство с проф. дн. Филип Узунов
  • ” Войните в бивша Югославия 1992-1995 г. и Хагският трибунал. Велико Търново: УИ “Св.св.Кирил и Методий”, 2018.

От юли 2019г. доц. Ангелина Марковска е ръководител на катедрата.

Блог: https://angelinamarkovska.blogspot.com/2019/

https://uni-vt.academia.edu/AMarkovska

Книги: https://m.helikon.bg/214320-%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0-%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F-1992-1999-%D0%B3.-%D0%B8-%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB.html

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=27213

https://www.book.store.bg/p179754/vynshnopoliticheskoto-reshenie-amerikanska-vynshna-politika-v-kraia-na-xx-i-nachaloto-na-xxi-vek-angelina-markovska.html

Научни статии: http://www.memoriabg.com/2017/12/06/dojivotnata-prisuda-na-ratko-mladich/

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=816998

Публикация във вестник: https://www.borbabg.com/2016/07/18/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BE/

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изказва благодарности на доц. д-р Ангелина Марковска за подкрепата към посланието на Почетен клуб „Елена Благородна“ за културно израстване, издържано във времето, споделяйки своя научен труд за историческата колекция на клуба.