EB3FA5F4-21D3-46FE-9F98-E824E0EF4417

Фондация

“Елена Благородна – човечността е непреходна”

 

Цели

Подкрепа – финансова и морална, консултиране и подпомагане на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи, както и на хора в нужда – без ограничение във възрастта, в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности;

Консултиране и трансфер на експертни знания, както и посредничество между обучаващи се и обучаващи организации, лица и учебни заведения за развитие на умения и реализиране на достижения в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности;

Иницииране, подкрепа, консултиране, участие и реализиране на проекти за развитието и практическата реализация на таланти в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности;

Осигуряване на стипендии,  дарения, спонсорство и/или други форми на финансова подкрепа за деца и подрастващи, както и на хора в нужда – без ограничение във възрастта, в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности, за тяхното развитие и практическа реализация, както и за други нужди на фондацията.

Мисия

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е основана с Учредителен акт на дарение като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с фундаментална цел, насочена към подкрепата на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи, подготвяйки и план-проекти за развитие на младите в различни значими области.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ носи името на всеотдайната Елена Благородна, прабаба на председателя на Фондацията инж. Станислава-Владимира Станкова и баба на заместник-председателя на Фондацията инж. Елена Станкова, която ни завеща достойни житейски каузи. Посланието „човечността е непреходна“ търси отличие на добротата, издържано във времето.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се базира на наложените си етични ценности, които спомагат и стимулират благородните дейности в обществена полза, с послание за успешно бъдеще, образовани млади хора и културно иновативно израстване.

Култура

Образование

Иновация

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” създава платформата Elena Noble schooling за безплатно образование с мисия за нови знания, модерни профили и функционални компетенции.
Реализираният проект на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Elena Noble schooling продължава развитието си с електронното списанието CODIFY, изцяло посветено на съвременната мъдрост на младите.

ИНИЦИАТИВИ

Инициатива teamTeachers Почетен клуб “Елена Благородна
Мотивационна инициатива Допринасящи инициативи

ПРОЕКТИ

CODIFY magazine Книжно богатство Elena Noble schooling
Почетен клуб “Елена Благородна” Умни устройства
Медицина и фармация /образование и подкрепа/

Контактна форма