EB3FA5F4-21D3-46FE-9F98-E824E0EF4417

Фондация

“Елена Благородна – човечността е непреходна”

 

Контакт:
elenanoblefoundation@gmail.com

Цели

Подкрепа – финансова и морална, консултиране и подпомагане на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи, както и на хора в нужда – без ограничение във възрастта, в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности;

Консултиране и трансфер на експертни знания, както и посредничество между обучаващи се и обучаващи организации, лица и учебни заведения за развитие на умения и реализиране на достижения в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности;

Иницииране, подкрепа, консултиране, участие и реализиране на проекти за развитието и практическата реализация на таланти в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности;

Осигуряване на стипендии,  дарения, спонсорство и/или други форми на финансова подкрепа за деца и подрастващи, както и на хора в нужда – без ограничение във възрастта, в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности, за тяхното развитие и практическа реализация, както и за други нужди на фондацията.

Мисия

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е основана с Учредителен акт на дарение като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с фундаментална цел, насочена към подкрепата на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи, подготвяйки и план-проекти за развитие на младите в различни значими области.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ носи името на всеотдайната Елена Благородна, прабаба на председателя на Фондацията инж. Станислава-Владимира Станкова и баба на заместник-председателя на Фондацията инж. Елена Станкова, която ни завеща достойни житейски каузи. Посланието „човечността е непреходна“ търси отличие на добротата, издържано във времето.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се базира на наложените си етични ценности, които спомагат и стимулират благородните дейности в обществена полза, с послание за успешно бъдеще, образовани млади хора и културно иновативно израстване.

Култура

Образование

Иновация

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” създава платформата Elena Noble schooling за безплатно образование с мисия за нови знания, модерни профили и функционални компетенции.
Реализираният проект на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Elena Noble schooling продължава развитието си с първото по рода си списание в България, списание CODIFY, посветено на съвременната мъдрост на младите, знанията и външната мотивация.

ИНИЦИАТИВИ

Инициатива teamTeachers Почетен клуб “Елена Благородна

Мотивационна инициатива Допринасящи инициативи

ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ

Подписано от…Signed by…

Български официални празнициSports Support

списание CODIFY Книжно богатство Elena Noble schooling

Умни устройстваМедицина и фармация

Контакти

e-mail: elenanoblefoundation@gmail.com
 

ПОСЛАНИЯ

Някой ме хвана за ръката,
а после нежно я целуна,
бързо изгуби се в мъглата,
какво ли шепне ми фортуна?

Остави чувство в мен приятно,
докрай с енергия е заредено,
да го отдавам вероятно
на мен сега е отредено.

И обзе ме ведра мисъл,
можем винаги да сме готови
за послания със смисъл,
махащи най-тежките окови.

И “таз” енергия я припознах
за всички млади хора,
и така и името избрах
Фондация “Елена Благородна”.

Станислава-Владимира Станкова