Етични ценности и ключови качества в CODIFY Мотивация 2024

📚Етични ценности и ключови качества в CODIFY Мотивация 2024

📌Основни етични ценности при етичното мислене, взимането на решения и поведението като цяло:

Надеждност
Честност
Отговорност
Грижа
Спазване на законите

📌Ключови качества на надеждност и доверие:

Честност
Интегритет
Сигурност
Лоялност
Уважение

📌Ключови качества на отговорност:

Отчетност
Ангажираност към отлични постижения
Въздържаност и самоконтрол

📌Компоненти на моралното поведение:

Морална чувствителност – способността да възприемаме етичната дилема.

Морална преценка – способността коректно да отчитаме причината и да определяме какво трябва да бъде направено в конкретната ситуация.

Морален характер – упоритост, смелост, щедрост, решителност, последователност пред изкушенията, умората и предизвикателствата.

👏🏼Добрите етични практики са тези, които обуславят репутацията устойчиво.

Списание CODIFY можете да четете онлайн тук https://elenanobleschooling.org/codify, а комплиментите книжна версия Ви очакват тук https://elenanoble.org/комплименти/#book.