Значението на уважението и създаването на подкрепяща общност

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи личност с мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие, да продължава същия маниер на поведение с околните, отличавайки човечността като непреходна, при покритие на обект “SportsSupport” и обект “БОП”.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” се гордее с всеки активен млад човек, разбиращ и оценяващ значението на уважението и създаването на подкрепяща общност.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.Значението на уважението и създаването на подкрепяща общност