Издателство “БГ Учебник” за поредна година подкрепи “Книжно богатство”

Издателство “БГ Учебник” за поредна година подкрепи “Книжно богатство”

Издателство “БГ Учебник” и тази година подкрепи обект “Книжно богатство” на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” в мисията за отстояването на българския език и родолюбието, за важността от четенето при развитието на децата и младите хора.

Първото издание на издателство „БГ Учебник“ излиза през март 2014 г. През следващите две години са отпечатани едва няколко книги и помагала. Същинската дейност на издателството започва през учебната 2016/2017 година, когато са одобрени първите учебници, а заедно с тях са отпечатани и редица помагала и методически книги.
Досега под логото на „БГ Учебник“ са излезли над 130 заглавия: учебници и учебни помагала, справочници, научнопопулярни книги. Интересът на издателството е насочен главно в сферата на българския език и литературата, но в каталога му има също издания по математика, компютърно моделиране и информационни технологии, предприемачество, здравословни и безопасни условия на труд, бизнес комуникации, както и исторически, математически и художествени издания. Особено място заемат тетрадките от серията „Великите българи“, които в началото на издателската дейност създадоха разпознаваем облик на „БГ Учебник“.
Издателството се наложи убедително на пазара на учебна литература с качествените си издания и се ползва с авторитет и доверие сред учители, ученици и родители. Изградената добра система за комуникация и получаване на обратна връзка от потребителите разширява полето на действие по нови идеи и проекти.
„БГ Учебник“ е член на Асоциация „Българска книга“.

Повече за издателството научете тук: https://bguchebnik.bg

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности към Издателство “БГ Учебник”.