Книжният ни и духовен център – РБ “Христо Смирненски” Хасково

Днес от Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” направихме поредно дарение на книги (15 тома) към любимата ни, емблематична и с изключителна културна стойност Регионална библиотека “Христо Смирненски” Хасково.

Стремлението на мисълта ни, като обектна идея, остава непреходно – наблягане върху покритието на обществените и младежки литературни и познавателни интереси по общодостъпен начин. Не къде да е, а в най-сакралното и вярно към нас място – книжния ни и духовен център – Библиотеката.

С особено вълнение Ви споделям, че сред дарените книги са и такива на българския писател-белетрист и сценарист Павел Вежинов. Сантименталното значение към това книжно богатство е своеобразност от споделеното ни родословното дърво. Но, за да бъде любовта ни към книгите обща наша черта, считам, че те трябва да бъдат достъпни за все повече хора.

Изказвам възхищение и благодарност към директора на библиотеката г-жа Анна Щилянова, тъй като това, което тя отдава от себе си за развитието на библиотеката, е не просто достойно за почит, но е и неуморна работа за удостояването на град Хасково като областен град с традиции в местната култура, въпреки всички съпътстващи я предизвикателства.

Четенето е едно от най-красивите душевни качества, с които можете да наградите сърцето си. Излъчване чрез изражение и изражение чрез излъчване.

Станислава-Владимира
/председател Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”/
/творчески и технически ръководител списание CODIFY/