“Книжно богатство”

Книгите са това богатство, което разширява общата култура, кръгозора и гледната точка, потопява в различни светове и запознава с култура и герои. Литературата е съществена част от живота, а грамотността е в основата на развитието на младите хора. Даренията на книги и учебни материали подкрепя и развива дейността на деца и младежи, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за усъвършенстване в лингвистично направление. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ признава значението на пряката и непряка финансова и морална подкрепа по тази обектна линия.
Наша мисия е да инвестираме в образованието и последващата реализация на талантите, като тази мисия работи с дълг към човечеството, а възможността от допълнителен образователен процес по обект “Книжно богатсво” е импулс за идейното развитие на таланта на младите хора.
Устойчивостта на проспектния обект функционира, тъй като образованието и езиковите начинания са постоянен и необходим процес както за инвидуалното самосъзнание, така и националното самочувствие по просветна плоскост.
Предназначението на тези книги и учебни материали е с целенасочена образователна популяризация в различни теми и различни възрастови групи.
Целта е да се подпомогнат младежи в образователните им интереси, доставяйки допълнителни ресурси като извор на информация и познание. Задачите се простират от задоволяване на образователните нужди на таргет групите до подпомагане мотивацията и реализацията на идеи чрез фукнционални профили на човешкия ресурс.
Като резултат обектът предвижда все повече млади хора да бъдат ориентирани към любознание в своя модерен образователен път, мотивирани към приключенията на “Книжното богатство”.
Като организация, основана на своите етични принципи, Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изисква обосновани бекграунд данни при реализацията на обекта.