Красимир Стойчев и “човечността е непреходна”

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи с образователни и креативни изненади невероятния Красимир Стойчев с мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие.
Примерът на Краси е заразителен, като доказва и значимостта на думата “благодаря”, записвайки специално видео с обръщение на признателност.
Красимир Стойчев е гордост както за Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, така и за своята майка Диляна Шумарова, която решително го възпитава в среда на преход от поколение на поколение, доказвайки, че “човечността е непреходна”.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.

Красимир СтойчевКрасимир Стойчев и "човечността е непреходна"