Мотивация към човешкия фактор в среда на уважение и взаимодействие

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи девет младежи, с обект пример за мотивация към човешкия фактор при среда на взаимодействие и уважение, да продължат същия маниер на поведение с околните, отличавайки човечността като непреходна.Мотивация към човешкия фактор в среда на уважение и взаимодействие