Мотивация – подкрепяща инициатива

В качеството си на председател на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” съм щастлива да анонсирам, че стартираме подкрепяща инициатива с фокус върху мотивацията. Или как мотивацията влияе на обучението успешно.
Независимо от чертите на характера или емоционалното състояние инициативата има за задача да повишава Вашата външна мотивация, срещайки Ви с доказани експерти в различни и значими области от всички краища на света.
Категорично вярвам, че точно мотивацията е нашата движеща сила, която се грижи за постоянството в поведението ни, както и за готовността ни да преследваме и реализираме мечтите и целите си.
Надявам се тези срещи да спомогнат да формирате и приложите Ваши принципи на мотивация, което от своя страна да Ви стимулира да не губите фокус и да продължите да следвате пътя си.
Иска ми се да поставим още един акцент. Това е самоактуализацията. Хората по своята същност са мотивирани да се самоусъвършенстват, но чрез инициативата ние целим прогресивно да активизираме срещата с Вашите потребности, което да доведе и до практическата Ви реализация.
Не ми се иска да слагаме времева рамка на инициативата. Напротив, считам, че тук трябва да отворим широко вратата и тази идея да продължи без ограничения, още повече че видео посланията от доказаните личности носят морален импулс, възпитателна подбуда, както и положителен заряд от реалния пример.
Тук е мястото да благодаря на всички, съгласили се да участват в инициативата, и за които развитието на таланта е кауза.
Каквото и да правите, правете го с настроение, и бъдете решителни, енергични и любознателни.

инж. Станислава-Владимира Станкова
Председател Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”