Насърчаване на културата като обществена ценност

Обект “Ценност: КУЛТУРА”

Дейността и целите на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” неизменно вървят в значението и значимостта на културата, като застъпват в проектите и обектите си, както и в подкрепата си, културата и човешките взаимоотношения като освен фактор за успешна, но и уважителна и етична екипност. В насърчаване на културата като основна обществена ценност, създаваме и обект “Ценност: КУЛТУРА”, тъй като културата, в разбирането за съвкупност от духовни и материални ценности и образованост, знания и възпитание, е характерна черта на интелигентния човек във всички времена, областта в обществения живот, която създава културните ценност.
Културният контекст подкрепя и развива образователната и креативна насоченост, одухотвореността, както и обогатяването на езиковата, общата и поведенческата култура.
Образованието и културните начинания са постоянен и необходим процес както за индивидуалното ни самосъзнание, така и за националното самочувствие като просвета.

Всяка подкрепа в обхвата на Обект “Ценност: КУЛТУРА” е високо оценена и характеризира човечността като непреходна.

инж. Станислава-Владимира Станкова
/председател, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”/