Питка сладичка (ВИДЕО)

Добро утро, драги хора, с ПИТКА СЛАДИЧКА!

Благодаря на всички, които работят в Детска градина по изкуствата Хасково, че възпитават, обгрижват и образоват децата така, че ние днес да се радваме и да аплодираме наученото от тях!