Подкрепата за създаване на успешни екипи

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи трима младежи и ZARA school с мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие, да продължат същия маниер на поведение с околните, отличавайки човечността като непреходна, при покритие на обект “Книжно богатство”, обект “SportsSupport”, обект “БОП” и обект “Умни устройства”.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” се гордее с всеки активен млад човек, разбиращ и оценяващ значението на уважението човек към човек и подкрепата за създаване на успешни екипи.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.Подкрепата за създаване на успешни екипи