Подкрепа към борбената млада енергия

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи личност с мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие, да продължава същия маниер на поведение с околните, отличавайки човечността като непреходна.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” се гордее с всеки борбен и активен млад човек, който, въпреки житейски предизвикателства, разбира и оценява значението на уважението и образованието.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.Подкрепа към борбената млада енергия