Подкрепа към младежи в сферата на образованието

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи младежи в сферата на образованието в направления икономика и медицина и фармация.

Мотивацията за образование е ценност, като подкрепата към деца, ученици и студенти е с важност за развитието на цялата система успешно и функционално.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” се гордее с всеки млад човек, избрал образованието за свой навигационен курс.