Подкрепа към ZARA мисията за възпитателна и творческа среда

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи ZARA school и професионализма на центъра чрез мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие.

ZARA school и разклоненията на центъра в Стара Загора обучават отдадено, чрез доказани специалисти, деца и младежи в сферата на образованието, следвайки мисия за стимулиране на младите хора към възпитание, традиции, култура, развитие и креативност. Екипът на ZARA school се разпределя в езиков център, Частна занималня ЗАРА КИД’С СКУЛ, музикална стая и още подход в творческа атмосфера.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва благодарности на ZARA school и мисията, която следва в работата, благодарение на Светозара Милчева, както и за взаимните подкрепа и уважение.