Подкрепа към ZARA school и професионализма на центъра

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи ZARA school и професионализма на центъра чрез мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие, покривайки обект “SportsSupport” и обект “БОП”.

ZARA school и разклоненията на центъра в Стара Загора обучават отдадено деца и младежи в сферата на образованието, следвайки мисия за стимулиране на младите хора към развитие и креативност. Екипът на ZARA school се разпределя в езиков център, занималня, музикална стая и още подход в творческа атмосфера.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.Подкрепа към ZARA school и професионализма на центъра