Почетен клуб “Елена Благородна”

Почетен клуб “Елена Благородна” е образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.
Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.
Част от проектната линия на Почетен клуб “Елена Благородна” е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей.
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” с вълнение създава Почетен клуб “Елена Благородна”, като мисията остава същата – с послание за културно израстване, издържано във времето.