Проф. Цветана Стоянова

Почетен клуб „Елена Благородна“ с чест приветства проф. Цветана Стоянова в просветното си общество, оценявайки високо отличителния й принос в сферата на Управлението.

Проф. Цветана Стоянова е заместник-ректор на Университета за национално и световно стопанство – София. Научните й интереси са в областта на Стратегическото управление на човешките ресурси, Лидерството, Интернационализацията на фирмената дейност. През годините е заемала различни управленски позиции – Председател на Общото събрание на
факултет „Управление и администрация“ (2015-2019), Зам.-декан по научноизследователската дейност (2019-2020), Научен секретар на катедра „Управление (2015-2019). Директор е и на центъра за Добри управленски практики от 2015. Има множество награди и грамоти – избрана е за преподавател на годината през 2016 година от студентите на УНСС, има грамота за принос към развитието на предприемаческа среда в град София и др. Член е на редколегията на списание „Недвижими имоти и бизнес“, на списание „Икономика и мениджмънт“ и на списание „Предприемачество“. Има над 100 публикации.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изказва благодарности на проф. Цветана Стоянова за подкрепата към посланието на Почетен клуб „Елена Благородна“ за културно израстване, издържано във времето, споделяйки своя научен труд за историческата колекция на клуба.