Родители, учители по физическо възпитание, деца!

Скъпи родители,

замисляли ли сте се дали учителите по физическо възпитание на Вашите деца са професионалисти и педагози, които са в притежание на солидна спортно-техническа, психологическа, медико-биологична и обществена подготовка, които създават позитивна среда чрез емоционален баланс и ответност на отделните потребности на децата, тъй като учителите по физическо възпитание са част от колектива, който следва да изгражда децата грамотни, възпитани, общителни, взаимодействени, волеви, така че да е създадено и правилно чувство за оползотворяването на свободното им време?

Проследявате ли развитието по физическо възпитание и спорт на Вашите деца, както правите например с уроците и оценките по останалите предмети?

Забелязвате ли чрез двигателна дейност децата Ви да обогатяват двигателната си култура, да развиват физическите си качества, силата, гъвкавостта, равновесната устойчивост? Подобряват ли координационните си възможности? Поддържат ли се в здравословен вид? Мотивирани ли са за индивидуални постижения, които да допринасят за екипните резултати?

Практикували ли са Вашите деца в училище например подвижни игри, които имат задача да образоват двигателни навици, да закаляват организма, да изграждат морално-волеви качества?

Скъпи родители,

търсете, искайте, изисквайте Вашите деца да бъдат обучавани и възпитавани от специалисти, защото пълноценното им развитие сега предопределя функционалността и експертността на професионалната им квалификация утре.

И не на последно място: учителите по физическо възпитание и спорт са също толкова задължени да демонстрират практически грамотност както в писмен вид, така и чрез общуването с децата. Да са естетически пример за спортна визия, лидерство, владеене на комуникационна тактика и техника, хигиена и атлетически кръг от знания!

инж. Станислава-Владимира Станкова
/Председател Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”/