Станислава-Владимира дари “С любов благословени”

Станислава-Владимира Станкова дари книгата си “С любов благословени” на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”.

Произведението е комплимент за поддръжници, дарители и съидейници на Фондацията с уважение към оказаната подкрепа за развитие на колектив в обществена полза.
Комплиментът “С любов благословени” 

По същата рамка на схващане “С любов благословени” следва принципността на “Предизвикано от…ТОЙ”.

“Разпространявайки “С любов благословени”, като уважителен знак, позволява на изданието да остане независимо и почтено. Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам в страниците на книгата, като вярвам, че хората ще търсят коректното в езика ни точно както следва да се учим всеки ден, да търсим нови знания. Създаването на колектив от съидейници, които да откриват смисъл в образователните и креативни проекти в обществена полза, е значимост, която заслужава своето отличие, така че актът ми на дарение определям като естествен жест към хората с култура за развитие на обществото.” – инж. Станислава-Владимира Станкова

“С любов благословени”, Станислава-Владимира
160 страници
5 декември 2022

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности на инж. Станислава-Владимира Станкова, като приема дарението с признателност и уважение.