Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е основана с Учредителен акт на дарение от 19.02.2020г. като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с фундаментална цел, насочена към подкрепата на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи, подготвяйки и план-проекти за развитие на младите в различни значими области.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ носи името на всеотдайната Елена Благородна, прабаба на председателя на Фондацията инж. Станислава-Владимира Станкова и баба на заместник-председателя на Фондацията инж. Елена Станкова, която завещава достойни житейски каузи през годините. Посланието „човечността е непреходна“ търси отличие на добротата, издържано във времето.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се базира на наложените си етични ценности, които спомагат и стимулират благородните дейности в обществена полза, с послание за успешно бъдеще, образовани млади хора и културно иновативно израстване.