Частни дарители

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се нуждае от съпричастност, лоялни партньори и благодетели, във връзка с постигане на целите си и активността на своята дейност в обществена полза.

Частни лица могат да подпомагат дейността на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за реализиране на целите, както следва:

• Чрез еднократно дарение въз основа на предоставените начини – чрез дарителската платформа на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ или по банков път;
• Чрез представяне и популяризиране на информация относно дейността на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ сред познати общности в различна среда, спазвайки Етичния кодекс на Фондацията.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ издава Удостоверение за дарителство на всяко лице, направило дарение в полза на Фондация, и предоставило свои данни.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изказва благодарности на всеки, направил дарение за постигане на целите на Фондацията.

Вашият пример отличава човечността като непреходна!