Честит Професионален празник на работещите в здравеопазването

Честит Професионален празник на работещите в здравеопазването!
Благодарим Ви за предаността към грижите и отдадеността в сферичното здраве!
Благодарим Ви за изграждането на екипен и здравословен свят!