145 години Шипченска епопея

“България цяла сега нази гледа,
тоя връх висок е: тя ще ни съзре,
ако би бегали: да мрем по-добре!”

145 години Шипченска епопея

Героичност, храброст, прослава!
Сила, достойнство и вяра!
Вечна памет!
Родолюбие!
Свобода!
България!

“И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!”