Авторско право

Авторско право © Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Всички права запазени. © Елена Благородна /Elena Noble/ 2020 (elenanoble.org) Не се разрешева ползването, копирането, преиздаването, разпространението и/или продажбата на продуктите на хартиен носител или в електронен вид без съгласие на автора. При нарушения на авторското право подлежите на санкции съгласно Закона за авторското право и […]