Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Интродукция: Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен проспект. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ издава този Етичен кодекс, спазването на който се изисква от всички онези, […]