Корпоративни дарители

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се нуждае от съпричастност, лоялни партньори и благодетели, във връзка с постигане на целите си и активността на своята дейност в обществена полза. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ набира лоялни корпоративни партньори, чиято Корпоративна Социална Отговорност е в линията с етичните принципи и политиката на Фондацията. […]