Правилник за устройството и дейността

Правилник за устройството и дейността на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Наименование: Наименованието на Фондацията е „Елена Благородна – човечността е непреходна“. Наименованието може да се изписва и на английски език като “Elena Noble foundation – humanity evermore”. Седалище и адрес на управление: Седалище и адрес на управление на Фондацията – гр. Хасково, […]