Принципи

ПРИНЦИП НА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” Всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, към които се прилага този Принцип, се задължават да взимат законни и етични решения, основаващи се на основните ценности на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за честност, почтеност, спазване на обещания, […]