CODIFY

©️CODIFY списание

Младите и тяхната мъдрост в изразяване с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотната употреба на българския език!

Самочувствие чрез образование!
Уважение и взаимодействие!
Трансфер на знания!
Външна мотивация!

Онлайн
https://elenanobleschooling.org/codify

Печат
https://elenanoble.org/комплименти/#book