Elena Noble schooling продължава развитието си

Elena Noble schooling продължава своето развитие.

Част от структурата на образователната платформа Elena Noble schooling е страницата БЪЛГАРИЯ, създадена като сегмент с мотивация към родолюбие и родоучение. https://elenanobleschooling.org/българия/
Обогатяването на познанията в това направление се разпределя в четири секции с акцент върху националната култура, историята и биографичните профили на българските автори, както и техните литературни произведения:

Родолюбие https://elenanobleschooling.org/родолюбие/

Български автори https://elenanobleschooling.org/български-автори/

Силата на българския език https://elenanobleschooling.org/силата-български-език/

НЕзабравимата България https://elenanobleschooling.org/незабравима-българия/

Посетете https://elenanobleschooling.org и се запознайте с функционалността на компетенциите, приложими във всяка сфера на таланта.