Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се базира на наложените си етични ценности, които спомагат и стимулират благородните дейности в обществена полза, с послание за успешно бъдеще, образовани млади хора и културно иновативно израстване.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” е основана с Учредителен акт на дарение от 19.02.2020г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Форма за контакти

e-mail: [email protected]